Phong cách, lề lối làm việc ngày càng đi vào nền nếp

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình phát biểu khai mạc Hội nghị.

Qua 6 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 17 (Chỉ thị) đã đạt được những kết quả quan trọng. Ý thức học tập để nâng cao trình độ, rèn luyện được quan tâm, gắn với kinh nghiệm thực tiễn, năng lực lãnh đạo và điều hành của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Phong cách, lề lối làm việc ngày càng đi vào nền nếp, chuyên nghiệp, sâu sát cơ sở, gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Bà Huỳnh Thị Thanh Loan, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy: Nơi nào cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm chính trị cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị một cách thống nhất, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương, cơ quan, đơn vị thì nơi đó tình hình có sự chuyển biến tốt.

Xác định việc nâng cao ý thức học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức là việc làm thường xuyên, kiên trì, lâu dài, nhất là trong thời điểm hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất, đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình: Qua thời gian thực hiện Chỉ thị, chúng ta đã đạt được những kết quả khá tốt, song vẫn còn tồn tại những hạn chế, yếu kém. Liên hệ đến việc tụt hạng qua đánh giá Chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình cho rằng một bộ phận cán bộ vẫn chưa làm tốt trong thực thi công vụ, nhất là thái độ phục vụ nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức học tập… cần được thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất trong thời gian tới để làm tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, nhất là nâng cao ý thức phục vụ nhân dân – Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình nhấn mạnh và chỉ đạo việc làm này cần được cụ thể hóa thông qua chương trình hành động cụ thể.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng thông qua Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy (Khóa XV) về đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

Hội nghị còn dành phần lớn thời gian thảo luận những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế cũng như đề xuất các giải pháp thực hiện tốt hơn Chỉ thị trong thời gian tới của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *