“Phụ nữ đã học tập rồi thì học tập hơn nữa, đã đoàn kết rồi thì đoàn kết hơn nữa…”

Bà Nguyễn Thị Kỳ, Chuyên viên cao cấp, nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, triển khai các chuyên đề tại lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, cho rằng: “Tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy và đảm nhiệm vị trí chủ chốt cấp tỉnh, sở, ngành và huyện còn thấp. Việc triển khai công tác bình đẳng giới tại một số đơn vị, địa phương còn mang tính hình thức, chưa được quan tâm trong các hoạt động chính trị – xã hội để đạt được hiệu quả mong muốn. Công tác phát triển, tạo nguồn cán bộ nữ chưa được quan tâm đúng mức. Khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng chưa đủ mức, đủ tầm. Việc phát hiện và giới thiệu nguồn cán bộ nữ chưa được triển khai hiệu quả và mang tính chiến lược…”.

Trong thời gian một ngày, các đại biểu sẽ được nghe bà Nguyễn Thị Kỳ chia sẻ về thực trạng phụ nữ tham gia lãnh đạo và quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ nữ trong chiến lược cán bộ của Đảng; một số kỹ năng cần có trong công tác lãnh đạo, quản lý và công tác bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

Đây là dịp để đại biểu trao đổi, thống nhất phương pháp, cách làm và bổ sung kinh nghiệm thực tiễn giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh để thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý và công tác bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *