Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2018

Trao đổi về chuyên đề năm 2018, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Trần Văn Tý nhấn mạnh, phong cách người lãnh đạo, người đứng đầu có vai trò quan trọng trong việc thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, trong kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ. Phong cách lãnh đạo mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hay nhắc tới, đó là: Phong cách dân chủ, nhưng quyết đoán, lãnh đạo sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ, đảng viên, cần tập trung thực hiện: Phong cách dân chủ, quần chúng; phong cách khoa học và phong cách nêu gương.

Để thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2018, cần tập trung 4 giải pháp căn cơ: Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh giá trị tư tưởng đạo đức Bác Hồ về phong cách người đứng đầu. Phải xây dựng được chương trình, xác định mục tiêu, lộ trình, biện pháp, điều kiện thực hiện. Cần xác định các tiêu chí sát thực tế với đơn vị về xây dựng phong cách của người đứng đầu, phong cách đảng viên. Một trong những biện pháp quan trọng là kiểm soát thật kỹ, giám sát chặt chẽ không buông lỏng trong quá trình triển khai thực hiện.

Đảng ủy Dân Chính Đảng yêu cầu sau Hội nghị này, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và viết bài thu hoạch; căn cứ nội dung chuyên đề và chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *