Phường 7 (TP.Cà Mau) đạt chuẩn văn minh đô thị

Từ khi triển khai chương trình xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phường 7 đã thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện tốt các tiêu chí phường đạt chuẩn văn minh đô thị: Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; phát triển kinh tế, quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch; lĩnh vực văn hóa – xã hội; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường đô thị.

Chủ tịch UBND TP. Cà Mau, ông Hứa Minh Hữu trao bằng công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phường 7.

Ông Trần Bảo Toàn, Chủ tịch UBND Phường 7: Hiện tại, trên địa bàn phường có hơn 2.000 hộ dân, sinh sống chủ yếu bằng nghề kinh doanh buôn bán. Tỷ lệ hộ trung bình, khá, giàu chiếm trên 98%, số hộ có nhà ở kiên cố và bán kiên cố chiếm trên 95%. Số hộ nghèo chỉ còn 0,65%. Các công trình công cộng được xây dựng mới đảm bảo đúng quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, cơ bản phục vụ tốt các nhu cầu của người dân trong và ngoài khu vực phường…

Một góc Phường 7 (TP.Cà Mau).

Dịp này, UBND TP. Cà Mau, UBND Phường 7 tặng giấy khen cho nhiều cá nhân và tập thể trên địa bàn phường, vì có thành tích đóng góp trong việc xây dựng và phát triển Phường văn minh đô thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *