Ra sức thi đua, tạo khí thế phấn khởi trước thềm Đại hội

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Phú Hưng, ngày 19/12.

Là xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Cái Nước vào năm 2015, Phú Hưng có nền tảng vững chắc trong phát triển kinh tế – xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương không ngừng nâng cao. 19/19 tiêu chí nông thôn mới được giữ vững và nâng chất.   

Về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025), Phó Bí thư Đảng ủy xã, ông Nguyễn Thành Hữu cho biết, các tiểu ban phục vụ tổ chức đại hội đã được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả. Đã hoàn thành đề cương sơ thảo văn kiện chính trị trình đại hội, lấy ý kiến đóng góp trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã; các chi bộ trực thuộc cũng đã tổ chức hội nghị đảng viên để thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện… Về nhân sự, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ 5 đồng chí. Dự kiến thời gian tiến hành Đại hội vào đầu tháng 3/2020 .

“Chúng tôi sẽ đảm bảo các điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới”, ông Nguyễn Thành Hữu khẳng định, đồng thời cho biết địa phương đã bắt đầu phát động các phong trào thi đua nhằm tạo không khí phấn khởi trước thềm đại hội.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác đã lắng nghe, trao đổi, giải thích những vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, trong đó cần làm tốt công tác quy hoạch về nhân sự, đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ…

Đánh giá cao kết quả đạt được của xã Phú Hưng trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019, nhất là duy trì các tiêu chí nông thôn mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng lưu ý địa phương vấn đề phát huy hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác; cần tiếp tục tận dụng lợi thế có tuyến Quốc lộ 1A đi qua địa bàn; quản lý chặt chẽ về sử dụng đất đai, xây dựng; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Cần đa dạng các hình thức sản xuất trên cùng diện tích, xen canh một cách hiệu quả, gắn với tiêu thụ, nâng cao giá trị cạnh tranh của sản phẩm.

Về công tác chuẩn bị Đại hội, cần nắm chặt các yêu cầu, quy định, hướng dẫn của Trung ương, phát huy quyền làm chủ của đảng viên; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của toàn Đảng bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy giúp xã xây dựng văn kiện Đại hội. Văn kiện phải đánh giá toàn diện, khách quan, sát tình hình thực tế, kết quả đạt được, chỉ rõ  nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm một cách sâu sắc mang tính đột phá.

Nhấn mạnh thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ xã không còn xa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng mong muốn tập thể cán bộ và nhân dân xã phát huy tinh thần thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng, niềm tự hào xã nông thôn mới…, tạo không khí phấn khởi, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp xã, góp phần vào sự thành công đại hội Đảng cấp trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *