Rất khó cho địa phương khi chưa có quy hoạch Vùng, quy hoạch quốc gia

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Như Triển – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam, triển khai các nội dung của Luật Quy hoạch, nội dung của quy hoạch tỉnh và những yêu cầu trong nội dung đề xuất của các sở, ngành, huyện, thành phố tích hợp vào quy hoạch tỉnh; dự kiến tiến độ lập quy hoạch tỉnh.

Theo ông Triển, quy hoạch phải có tầm nhìn vĩ mô, dự báo được tình hình, trong đó tập trung đi sâu phân tích, đánh giá sát thực về tiềm năng, lợi thế vùng, quốc gia, khu vực và thế giới. Từng ngành, từng địa phương đánh giá hiện trạng, đưa ra dự báo, phương án phát triển, tạo hệ thống cơ sở tiến tới quy hoạch ngành và quy hoạch chung của tỉnh.

Lồng ghép tại Hội nghị, bà Đào Ngọc Nga – Chuyên gia tư vấn của Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ), triển khai các nội dung phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu vào xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Tiến Hải cho rằng đây là yêu cầu lớn, nhiệm vụ quan trọng, theo đó cần có cơ chế trao đổi, đảm bảo tính kế thừa.

“Rất khó để làm quy hoạch của địa phương khi mà Vùng, cả nước chưa có quy hoạch, thậm chí là định hướng”, ông Nguyễn Tiến Hải nêu thực tế, đồng thời dự báo khả năng sẽ là lãng phí khi địa phương đi trước một bước, đến khi tích hợp vào quy hoạch Vùng, quy hoạch quốc gia lại phải sửa đổi, thậm chí có cái phải bỏ đi.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Trịnh Văn Lên nêu quan điểm: “Quy hoạch là phải đi từ trên, đằng này lại đi từ dưới lên, chúng tôi như đi “mù” vì thiếu định hướng, không biết bắt đầu từ đâu. Và dù chúng tôi làm xong, Thủ tướng cũng sẽ không phê duyệt, vì thiếu căn cứ khi mà quy hoạch Vùng chưa có”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải yêu cầu: Nhiệm vụ quy hoạch phải được tính toán chặt chẽ, thận trọng, có chiều sâu, tầm nhìn chiến lược; quy hoạch phải đúng thực trạng, điều kiện hiện có, toàn diện, đảm bảo cho phát triển kinh tế – xã hội lâu dài và giữ vững quốc phòng – an ninh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *