Tạ An Khương đón bằng công nhận xã nông thôn mới

Với xuất phát điểm thấp (5/19 tiêu chí), qua hơn 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đến nay, xã Tạ An Khương đã đạt 18/19 tiêu chí (không thực hiện tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn).

Tổng kinh phí thực hiện NTM của xã từ năm 2010 đến năm 2017 là trên 343,1 tỷ đồng, trong đó vốn nhân dân đóng góp hơn 131,2 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh hơn 87,5 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn, xã Tạ An Khương đã thực hiện hoàn thành các tiêu chí.

Văn nghệ chào mừng.

Với phương thức kinh tế chủ yếu là sản xuất thủy sản, nhiều mô hình kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao: Mô hình nuôi tôm nước tĩnh, nuôi tôm công nghiệp công nghệ cao… góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người lên 37,14 triệu đồng/người/năm. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 3,65%, tương đương 87 hộ nghèo.

Những yếu tố quyết định thành công của Chương trình xây dựng NTM là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; đoàn kết trong chỉ đạo, thực hiện phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”; làm tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, phát huy tốt vai trò của nhân dân…Đây là xã thứ 3 của huyện đạt chuẩn NTM.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Hồng Quân trao quyết định cho xã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Hồng Quân biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân toàn xã đạt được. Đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, niềm tin của nhân dân vào chính quyền ngày càng được củng cố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xã cần đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, đổi mới phương thức và nội dung đi vào chiều sâu đến hộ dân, làm cho dân hiểu, dân thông những việc do dân tự làm và tự nguyện tham gia xây dựng NTM; tiếp tục duy trì, nâng chất những tiêu chí đã đạt, huy động nguồn lực xã hội để đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chú trọng phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân; tập trung rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng NTM đã được phê duyệt, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế nông thôn…

Dịp này, UBND tỉnh tặng công trình trị giá 800 triệu đồng cho xã NTM. UBND tỉnh, huyện và xã cũng tặng bằng khen, giấy khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân và nhiều tổ chức có đóng góp tích cực trong xây dựng NTM.

Ngoài ra, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Kiên Giang trao tượng trưng cho huyện 3 cầu dân sinh, sửa chữa đường khắc phục hậu quả thiên tai và 20 căn nhà cho người nghèo với tổng trị giá trên 1,7 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *