Tắc Vân quyết tâm nâng chất các tiêu chí

Xã Tắc Vân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014.

Với lợi thế là xã cửa ngõ       TP. Cà Mau, nằm trên Quốc lộ 1A, đa số hộ dân sống bằng nghề kinh doanh mua bán, số lượng doanh nghiệp đóng trên địa bàn khá nhiều… Đây là một trong những điều thuận lợi, giúp địa phương phát huy các nguồn lực đầu tư, nâng cao thu nhập người dân, góp sức cùng địa phương xây dựng và nâng chất xã NTM.

Để đạt được mục tiêu đề ra, xã Tắc Vân đã xây dựng phương án nâng cao các tiêu chí, đăng ký lộ trình đạt chuẩn NTM nâng cao, đồng thời báo cáo tình hình triển khai thực hiện cho huyện theo định kỳ. Trong đó, xã chủ động xây dựng nhiều giải pháp, chú trọng việc huy động nguồn lực đầu tư gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang. Xã tiếp tục quan tâm đề ra các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân thông qua công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thường xuyên tuyên truyền định hướng những ngành, nghề dễ có thu nhập cao, tư vấn giới thiệu việc làm để người dân tham gia học nghề và có việc làm ổn định; khuyến cáo người dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào trong sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao trên cùng đơn vị diện tích… Cụ thể, trong tiêu chí thu nhập, Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao yêu cầu năm 2014 đạt từ 43 triệu đồng/người/năm; đến nay đạt gần 60 triệu đồng/người/năm. Ngoài ra, xã cũng chú trọng công tác giảm nghèo cho người dân với các giải pháp: Hỗ trợ vốn xoay vòng; giúp người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội; hỗ trợ cây, con giống để phát triển sản xuất. Theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 theo chuẩn là 2%, thì hiện nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã chỉ còn 1,5%. Các tiêu chí trong lĩnh vực: Giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh trật tự, hành chính công cũng được nâng cao, nhằm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của      địa phương.

Cán bộ địa phương đến từng nhà dân tuyên truyền vận động người dân tham gia Bảo hiểm y tế.

Lĩnh vực giáo dục, đến nay, xã Tắc Vân có 3/4 trường đạt chuẩn Quốc gia. Vận động người dân tích cực triển khai thực hiện các tuyến đường kiểu mẫu: Xây dựng hàng rào cây xanh, tạo cảnh quan đẹp cho môi trường; triển khai các tuyến đường “thắp sáng đường quê”; camera ra an ninh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự thôn, xóm… Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể của xã Tắc Vân thường xuyên tuyên truyền và tổ chức các đợt ra quân vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, thu gom và xử lý rác đúng nơi quy định, đóng góp kinh phí tiếp tục thực hiện mô hình cột cờ kết hợp ánh sáng an ninh trên các tuyến đường để tạo diện mạo xã ngày càng khang trang.

Cùng với phát triển sản xuất để nâng cao đời sống người dân thì xã Tắc Vân còn quan tâm duy tu, sửa chữa nhiều tuyến đường giao thông nông thôn; xây dựng thêm 9 cổng chào, gắn pa nô tuyên truyền trực quan về xây dựng NTM… Đối với tiêu chí chợ, khi công nhận xã NTM, tiêu chí chợ còn yếu, nay đã hoàn thiện 2 khu chợ A, B Tắc Vân khá khang trang, đáp ứng nhu cầu mua bán của bà con khu vực…

Chợ B Tắc Vân vừa hoàn thành đi vào hoạt động, phục vụ tốt nhu cầu của bà con trên địa bàn và các xã lân cận.

Bên cạnh những thuận lợi nhất định, theo ông Hồ Thanh Sử, Chủ tịch UBND xã Tắc Vân: “Hiện nay, hầu hết các tiêu chí đều đã đạt chuẩn nâng cao. Riêng 2 tiêu chí chưa đạt (Bảo hiểm y tế và hợp tác xã), xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện để sớm đạt vào tháng 10 năm nay, trình lên UBND thành phố thẩm định. Giải pháp thực hiện sắp tới, đối với tiêu chí sản xuất, khi được công nhận xã NTM, trên địa bàn xã có 1 hợp tác xã nuôi tôm công nghiệp, tuy nhiên, do ảnh hưởng tình hình chung hiện nay, mô hình nuôi tôm công nghiệp chưa phát huy được hiệu quả. Trước thực tế trên, xã tham mưu cấp trên và tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ các thành viên chuyển đổi vật nuôi từ nuôi tôm công nghiệp chuyển sang mô hình nuôi cua đinh với 8 thành viên. Các thành viên đã được học tập kinh nghiệm, chuyển giao khoa học – kỹ thuật nuôi cũng như đảm bảo đầu ra. Đối với tiêu chí Bảo hiểm y tế, hiện nay, trên địa bàn đạt 80%, xã đang thành lập các tổ xuống ấp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế toàn dân, đạt 90% trong năm nay”.

Với nhiều giải pháp quyết liệt, cùng với sự chung tay góp sức của người dân, mong rằng địa phương sẽ sớm hoàn thiện chuẩn xã NTM nâng cao theo kế hoạch đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *