Chỉ thị 04

Sẽ bị đình chỉ hoạt động có thời hạn, nếu cố tình vi phạm

“Tổ chức, cá nhân nếu không thực hiện các yêu cầu theo Chỉ thị 04 của Chủ tịch UBND tỉnh, sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Trong đó, đối với các

Chuẩn bị cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại vào ngày 20/4

Triển khai thực hiện Chỉ thị 04 ngày 15/4 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó có việc cho học sinh khối lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại

Chỉ tổ chức dạy một số môn đối với lớp 9 và lớp 12

Tiếp theo Công văn số 666 ngày 16/4 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 04 của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo -