Chỉ tổ chức dạy một số môn đối với lớp 9 và lớp 12

Ảnh minh họa.

Theo đó, đối với lớp 9, tổ chức dạy học các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Ngoại ngữ.

Chưa học các môn: Giáo dục công dân, Công nghệ, Thể dục, Âm nhạc – mỹ thuật, Tin học.

Đối với lớp 12, tổ chức dạy học các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân.

Chưa học các môn: Công nghệ, Tin học, Thể dục, Giáo dục quốc phòng – an ninh.

Việc này được thực hiện cho đến khi có thông báo mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *