Chủ tịch Hồ Chí Minh

“Tuổi trẻ Cà Mau nhớ lời Di chúc theo chân Bác”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, sáng

Tháng 5 nhớ Bác!

“Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn/ Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi…”. Nhà thơ Tố Hữu đã viết như thế, để nói lên tình cảm và nguyện vọng của

Chuyện về ấp mang tên ngày sinh của Bác…

Tấm lòng của người dân Cà Mau đối với vị Cha già kính yêu của dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua thời gian luôn sắt son, bền chặt.

Nguồn cổ vũ lớn lao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cách đây đúng 65 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân và các lực lượng vũ trang ta đã làm nên

Góp phần làm lan tỏa sâu rộng cái hay, cái đẹp

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ngoài tầm cỡ một vị lãnh tụ vĩ đại, một danh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tuy ngắn gọn, nhưng chứa đựng những giá trị và tình cảm to lớn. Nửa thế kỷ qua, soi rọi vào công cuộc

Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 10/5/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Di chúc để lại cho đồng bào cả nước và các đồng chí trong Đảng. Di chúc có giá trị vô cùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài Bài 2: Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài, nhà văn hóa kiệt xuất

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng nền Cộng hòa Dân chủ Việt Nam, xây dựng Mặt trận

Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài

Nhân Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020), Báo ảnh Đất Mũi giới thiệu 2 bài viết tổng hợp, tóm tắt sự

70 năm ngời sáng tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong tiến trình cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Dân vận”: “Việc dân vận