EVFTA

Tôm Cà Mau và thách thức từ EVFTA

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) là một FTA thế hệ mới với mức độ hội nhập sâu rộng và toàn diện nhất

Sức đề kháng mạnh mẽ của ngành Thủy sản

Mặc dù chịu tác động nặng nề từ tình hình thiên tai, dịch bệnh, song nền kinh tế của Cà Mau vẫn vững vàng vượt qua khó khăn, từng bước phục

“Giải pháp giúp doanh nghiệp tận dụng hiệu quả EVFTA và các FTA liên quan”

Đó là chủ đề Hội nghị chuyên đề hội nhập quốc tế, được Sở Công thương - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Cà Mau,

“EVFTA, EVIPA – Cơ hội, thách thức và giải pháp thực thi hiệu quả”

Đó là chủ đề của Hội nghị chuyên đề hội nhập quốc tế do Ban Hội nhập quốc tế tỉnh Cà Mau phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp

Cơ hội và vận hội mới từ EVFTA

Tháng 8/2020, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực. Theo đó, Liên minh châu Âu (EU) cam kết xóa bỏ 85,6%

Cơ hội lớn – Thách thức không nhỏ từ EVFTA

“Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lan rộng, làm chao đảo hầu hết các nền kinh tế trên thế giới, thì việc ký kết hiệp định EVFTA giữa Việt Nam với