Giảm nghèo

Tiến tới xóa nghèo và giảm nghèo bền vững

Thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy Cái Nước về đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững nhiệm kỳ 2016 - 2020, Ban Thường vụ Huyện

Tam Giang Đông nỗ lực giảm nghèo

Thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo kỳ quyết của chính quyền các cấp, sự phối hợp đồng bộ của các ngành và ý

Khơi dậy tinh thần thi đua trong nông dân

Những năm gần đây, nông dân Thới Bình đã không ngừng mở rộng diện tích, nỗ lực vươn lên từ mô hình đa cây, đa con trên cùng diện tích, giúp

Khi phụ nữ không còn là phái yếu! Bài cuối: Giảm nghèo, tăng khá, giàu ổn định

“Đó là quan điểm của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh, bình quân nếu giảm được một hộ nghèo thì phải tăng được một hộ trung bình hoặc

Giảm nghèo từ nội lực trong dân

“Mới trong những tháng đầu năm, đã có 5 hộ dân tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo trước hạn”, ông Hồ Tương Lai, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Thuận