Tam Giang Đông nỗ lực giảm nghèo

Triển khai cho hộ nghèo mô hình nuôi vịt biển thích ứng với biến đổi khí hậu.

Từ khi địa phương thực hiện chương trình hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo tại các xã bãi ngang, ven biển và các ấp đặc biệt khó khăn, nhiều hộ nghèo giảm bớt khó khăn, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2018, xã được đầu tư xây dựng mới 5 công trình hạ tầng nông thôn (lộ 1,5m và 2,5m, dài 3.580m) và xây dựng 7 dự án hỗ trợ phát triển kinh tế cho 115 hộ nghèo và cận nghèo. Riêng Chương trình 30a hỗ trợ các xã bãi ngang ven biển đã đầu tư xây dựng mới được 3 công trình hạ tầng nông thôn và 4 dự án phát triển sinh kế với 97 hộ tham gia thực hiện. Ông Nguyễn Văn Chinh (ấp Hố Gùi) cho biết: “Gia đình tôi không đất sản xuất, thuộc diện nghèo của ấp. Gia đình được dự án trong Chương trình 30a đầu tư cho mô hình nuôi heo thương phẩm được 4 con, hiện đàn heo phát triển tốt. Phấn đấu hết năm nay, tôi xin thoát nghèo, tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế gia đình, vươn lên trong cuộc sống”.

Xã Tam Giang Đông có 1.397 hộ dân. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của xã đến 16,89% với 236 hộ nghèo; năm 2018 giảm còn 137 hộ, chiếm 9,8%. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 25 triệu đồng/người/năm.

Tuy xã tập trung huy động mọi nguồn lực cho công tác giảm nghèo và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả chính sách giảm nghèo, song tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao do địa phương là xã thuộc bãi ngang, ven biển, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Tam Giang Đông đang dồn sức, nỗ lực, quyết tâm kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần hoàn thành kế hoạch chung của huyện trong năm nay. Ông Huỳnh Văn Sáu, Chủ tịch UBND xã: “Theo chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020, mỗi năm xã phấn đấu giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo. Để thực hiện tốt công tác này, địa phương sẽ tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tham gia của người dân. Đồng thời, tiếp tục thực hiện lồng ghép chương trình giảm nghèo với chương trình phát triển kinh tế – xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới”.

Để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo trong thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp mở các lớp đào tạo nghề, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Song song đó, tiếp tục hỗ trợ về giáo dục, y tế, nhà ở cho hộ nghèo; động viên hộ nghèo phấn đấu vươn lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *