Tiến tới xóa nghèo và giảm nghèo bền vững

Ông Dương Văn Thắng, Bí thư Huyện ủy Cái Nước, trao giấy khen cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp đỡ ấp nghèo.

Năm 2016, huyện còn 17/93 ấp, khóm của 7/11 xã, thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo từ 10% trở lên, trong đó ấp có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là Khánh Tư (xã Đông Thới) với gần 24%. Theo chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy, để giúp các ấp có tỷ lệ hộ nghèo cao, các đảng ủy và chi bộ trực thuộc phối hợp với đảng ủy xã, chi bộ và ban nhân dân ấp rà soát, phân loại hộ nghèo, từ đó chủ động xây dựng kế hoạch để có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ. Bên cạnh đó, hỗ trợ giúp đỡ các ấp thực hiện ba nhiệm vụ quan trọng liên quan đến phát triển sản xuất và an sinh xã hội, công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Thông qua chủ trương này, huyện ưu tiên đầu tư các nguồn lực, kể cả hỗ trợ vốn, tập huấn chuyển giao khoa học – kỹ thuật phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ xây dựng hệ thống chính trị, tạo điều kiện tốt nhất giúp các ấp tỷ lệ hộ nghèo cao có điều kiện phát triển toàn diện hơn.

Qua 3 năm, ngành chuyên môn tổ chức 45 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học – kỹ thuật sản xuất và chăn nuôi cho 2.345 lượt người; tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề cho 328 lao động; hỗ trợ gần 300.000 con giống; vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xe đạp, tập vở, sách giáo khoa, học bổng cho học sinh là con của hộ nghèo, cận nghèo; vận động trao tặng quà nhân các dịp lễ, tết; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc điều trị miễn phí; vận động hỗ trợ xây dựng trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp, xây dựng 1 căn Nhà tình nghĩa, 9 căn nhà cho hộ nghèo… tổng trị giá hơn 2,4 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện còn triển khai thí điểm dự án giảm nghèo với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, hỗ trợ không tính lãi, giúp hộ nghèo và cận nghèo có điều kiện sản xuất, ổn định cuộc sống.

Bàn giao nhà cho hộ bà Võ Thị Tới, hộ nghèo ở ấp Rau Dừa B, xã Hưng Mỹ.

Kết quả, cuối năm 2018, qua ba năm thực hiện chủ trương, có 378 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo của 17 ấp đạt gần 60% (từ 940 hộ giảm còn 562 hộ nghèo). Có 16/17 ấp đã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%, trong đó có 10 ấp tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5%. Riêng ấp Khánh Tư cũng có chuyển biến tích cực khi tỷ lệ hộ nghèo từ gần 24% giảm còn 15%.

Điều đáng phấn khởi là ở các ấp được hỗ trợ, kinh tế – xã hội phát triển, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, nhiều chi bộ đảng và các đoàn thể từ chỗ hoạt động ở mức trung bình, nay đều đạt chất lượng khá và vững mạnh; trật tự xã hội cơ bản được đảm bảo. Các ấp: Thị Tường, Thị Tường B và Kinh Tư (xã Hòa Mỹ); Mỹ Đông (xã Trần Thới); Láng Cùng, Sở Tại (xã Thạnh Phú), từ chỗ có tỷ lệ hộ nghèo trên 10% nay đã giảm, đạt theo tiêu chí nông thôn mới.

Ý nghĩa nữa là, qua chủ trương này, Huyện ủy Cái Nước đã phát huy tốt vai trò và sức mạnh của hệ thống chính trị, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa nghèo và giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *