Giáo dục và Đào tạo

Tiếp tục rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo

Sáng 6/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Năm học mới 2019 – 2020 Quyết tâm tiếp tục tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục

LTS: Trên nền tảng thành tựu của hành trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) những năm qua, ngành Giáo dục Cà Mau đã

Đảm bảo các điều kiện tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo kế hoạch, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ diễn ra vào ngày 9 và 10/8. Hiện tại, bên cạnh chỉ đạo các điểm trường tăng cường ôn tập

Chuẩn bị cho việc triển khai giảng dạy sách giáo khoa mới lớp 1

Năm học 2020 - 2021, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ triển khai chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới đối với lớp 1. Các đơn vị,