Hội nghị báo cáo viên

Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp

Sáng 24/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 11/2019. Ông Lê Mạnh Hùng,

Nâng cao ý thức tôn trọng nhân dân trong cán bộ, đảng viên

Sáng nay (7/3), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2019.

Ban Tuyên giáo Trung ương Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 9

Chiều 30/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 9/2019. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Văn Tý chủ trì tại

Tập trung tuyên truyền kết quả đại hội Đảng

Sáng ngày 12/11, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 11.