Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin các nội dung: Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới; Kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Trong đó tập trung tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *