Tập trung tuyên truyền sâu rộng Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương – TSKH Nguyễn Văn Bình báo cáo về “Quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: “Phát triển năng lượng là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng, làm nền tảng hạ tầng để phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Đại biểu còn được ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, thông tin về chuyên đề “Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam –  Liên minh châu Âu (EVFTA): Những nội dung cốt lõi, thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra và giải pháp”.

EVFTA là một hiệp định toàn diện, chất lượng cao, cân bằng về lợi ích cho cả Việt Nam và EU, đồng thời phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Với những thông tin được cung cấp, giúp cho các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên nắm rõ chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, qua đó chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền tới các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tuyên truyền, thực hiện.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 55-NQ/TW, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu.

Đồng thời, tuyên truyền đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phải đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng cả về nội dung lẫn công tác nhân sự, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và toàn dân.

Tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương, phát triển và khôi phục sau dịch bệnh COVID-19, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, đặc biệt trong tháng 5 này, cần tập trung tuyên truyền sâu rộng, thiết thực về Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, xứng đáng với tầm vóc của Người, thể hiện tấm lòng kính trọng của nhân dân đối với Bác Hồ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *