khảo sát

Cần thiết tổ chức lại sản xuất trong nuôi tôm

Chiều ngày 28/9, sau khi có buổi khảo sát các mô hình phát triển kinh tế, các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Đầm Dơi, Phó Bí thư Tỉnh

18 khu đất cấp cho đồng bào dân tộc Khmer

Tiếp tục hoạt động khảo sát đời sống đồng bào dân tộc được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, sáng 31/10, Ban Dân tộc HĐND tỉnh có buổi làm việc

Xã Khánh Lâm giảm 716 hộ nghèo trong 3 năm

Ngày 29/10, Đoàn khảo sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do bà Ngô Ngọc Khuê - Trưởng Ban, làm Trưởng đoàn có buổi khảo sát công tác giảm

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Phú Tân

Chiều ngày 30/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử cùng lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh có

Chủ tịch tỉnh khảo sát tình hình sạt lở tại Năm Căn

Chiều ngày 7/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân và lãnh đạo ngành tỉnh, huyện Năm