Liên minh Châu Âu

Tôm Cà Mau và thách thức từ EVFTA

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) là một FTA thế hệ mới với mức độ hội nhập sâu rộng và toàn diện nhất

Hiệp định EVFTA – Cơ hội vàng đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam – Liên minh châu Âu

Sáng ngày 6/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam -

Cơ hội và vận hội mới từ EVFTA

Tháng 8/2020, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực. Theo đó, Liên minh châu Âu (EU) cam kết xóa bỏ 85,6%

Cơ hội lớn – Thách thức không nhỏ từ EVFTA

“Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lan rộng, làm chao đảo hầu hết các nền kinh tế trên thế giới, thì việc ký kết hiệp định EVFTA giữa Việt Nam với