Ngọc Hiển

Những bông hoa của ngành Giáo dục vùng sâu

Thời gian qua, từ phong trào dạy tốt - học tốt, trên địa bàn huyện Ngọc Hiển đã xuất hiện nhiều tấm gương giáo viên tiêu biểu, hết lòng vì sự

Ngọc Hiển: Phấn đấu đến năm 2022 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

Đã qua, huyện Ngọc Hiển tích cực thực hiện công tác giảm nghèo, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, trở ngại, do nhiều yếu tố khách quan lẫn ý thức

Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau Kỳ 25: Về xứ bãi bồi Lâm Hải

Được tách ra từ xã Đất Mới, xã Lâm Hải (huyện Năm Căn) có diện tích hơn 12ha, với hơn 10 ngàn dân. Cùng với bãi bồi cồn Ông Trang (xã

Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau Kỳ 23: Khám phá du lịch sinh thái đặc thù xã Viên An

Viên An nằm gần mũi Cà Mau, phía đông giáp xã Tân Ân, phía tây giáp biển Tây, phía nam giáp xã Viên An Đông, phía bắc giáp sông Cửa Lớn

Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau Kỳ 22: Thị trấn Rạch Gốc: Trung tâm kinh tế và du lịch biển trong tương lai

Thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển) được thành lập năm 2009, trên cơ sở tách ra từ xã Tân Ân. Từ trung tâm hành chính huyện đến trung tâm thị