phòng cháy

Tăng cường năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho địa bàn cơ sở

Thực hiện Luật Phòng cháy, chữa cháy và các văn bản chỉ đạo có liên quan, nhằm củng cố và tăng cường năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn

Vi phạm tài nguyên rừng có giảm, nhưng vẫn còn khá cao

Tuy có giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên số vụ phá rừng, khai thác rừng trái phép… trong năm 2019 vẫn khá cao, với 56 vụ việc.

Động viên lực lượng giữ rừng mùa khô

Nhằm hỗ trợ, động viên lực lượng đang túc trực, canh gác ở các đội, chốt làm nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ,

Quyết tâm bảo vệ từng cánh rừng

Nắng nóng gay gắt. Các kênh rạch nội đồng gần như trơ đáy. Hơn 2.845ha rừng đang trong tình trạng dự báo cháy cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm.