sản xuất

Nhanh chóng khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh COVID-19

Để đảm bảo kịp thời giải quyết các công việc còn tồn đọng trong công tác xử lý phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và nhanh chóng khôi phục các hoạt động

Dồn sức đẩy mạnh sản xuất, phục hồi phát triển kinh tế

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội của huyện Cái Nước, đặc biệt là lĩnh vực phát triển kinh tế. Sản xuất kinh doanh, dịch

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 11%

Chiều ngày 25/1, Sở Công thương tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Khơi dậy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thực hiện lời Bác dạy, các tầng lớp nhân dân ở mảnh đất cực Nam luôn đoàn kết một lòng,

Hiệu quả những mô hình sản xuất mới

Thời gian qua, người dân trên địa bàn huyện Đầm Dơi đã nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, trong đó có không ít mô hình sản xuất mới,

Cần xây hồ trữ nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp

Đó là ý kiến của cử tri xã Khánh Bình Tây (huyện Trần văn Thời) đề xuất tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do