thi đua yêu nước

Xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh và bền vững

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 25/9, tỉnh

Quyết tâm làm theo lời dạy của Bác: “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”

LTS: Với mục tiêu đổi mới, sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN), 5 năm qua, mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi đơn vị trên địa bàn tỉnh

Quyết tâm đoàn kết một lòng, tiếp tục gặt hái nhiều “quả ngọt” trong phong trào thi đua yêu nước

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 25/9,