Xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh và bền vững

Trong 5 năm qua (2015 – 2020), tỉnh Cà Mau đã tổ chức phát động và thực hiện nhiều phong trào thi đua, mang lại kết quả to lớn trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, tô đậm và phát huy tích cực truyền thống yêu nước của nhân dân tỉnh nhà. Các phong trào TĐYN đã được nâng lên về chất, tăng lên về lượng, hoạt động ngày càng có chiều sâu, thiết thực và đúng hướng, sát với nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải thừa ủy nhiệm trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân.Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân.

Từ phong trào TĐYN, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, là những bông hoa tươi thắm tô đẹp thêm truyền thống yêu nước của nhân dân Cà Mau trong thời kỳ đổi mới, với hình ảnh người công dân yêu nước, cần cù, năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết trong xây dựng và phát triển quê hương.

Kết quả đạt được của phong trào TĐYN trong những năm qua đã khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đổi mới công tác TĐ-KT của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT tỉnh, ông Lê Quân thừa ủy nhiệm trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng các cá nhân.

Đại hội thống nhất mục tiêu tổng quát của các phong trào TĐYN giai đoạn 2020 – 2025,  nhằm: Phát huy tiềm năng lợi thế, xây dựng Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL. Phát huy đoàn kết, dân chủ, đồng thuận trong nhân dân; tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Đảm bảo quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh, ông Lê Quân nhấn mạnh: “Để hoàn thành thắng lợi những mục tiêu được xác định giai đoạn 2020 – 2025 đã được nêu trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đòi hỏi chúng ta phải tập trung và phát huy cao độ các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực con người, nguồn lực nội tại, kết hợp với đẩy mạnh khai thác các nguồn lực trong, ngoài tỉnh để đưa tỉnh nhà phát triển”; đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức kinh tế và nhân dân tỉnh nhà hăng hái thi đua lao động, sản xuất, quyết tâm đoàn kết một lòng xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh và bền vững.Dự Đại hội có hơn 400 đại biểu là những tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực.

Dự và phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Hội đồng TĐ-KT Trung ương, biểu dương những đổi mới, sáng tạo của Cà Mau trong thực hiện TĐ-KT, thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong các phong trào TĐYN.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành tin tưởng, với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp đề ra trong thực hiện công tác TĐ-KT giai đoạn mới, Cà Mau sẽ đoàn kết, đồng lòng thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, ngày càng phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là địa bàn chiến lược về kinh tế, chính trị của vùng, của đất nước…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *