Xứng danh bộ đội Cụ Hồ

Nói đi đôi với làm

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, cán bộ, hội viên cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh luôn tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nói đi đôi với làm. Hội Cựu chiến binh tỉnh đề ra kế hoạch thực hiện với nhiều mô hình cụ thể, thiết thực; giúp nhau phát triển kinh tế, từng bước xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Cùng với sự hỗ trợ tích cực của các cấp hội cựu chiến binh, nhiều hội viên cựu chiến binh trong tỉnh đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Đến nay, toàn tỉnh có trên 29 ngàn hội viên; có 31 xã, phường và 404 ấp không còn hộ cựu chiến binh nghèo.

Phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ đổi mới, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực, góp phần xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng phát triển.

Đến nay, đã có 100% cán bộ, chi hội trưởng đăng ký tự giác, gương mẫu đi đầu học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cấp ủy và tổ chức hội cơ sở. Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo các chi hội cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, từ đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân, khơi dậy phong trào học tập, làm theo gương Bác.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phong trào học tập và làm theo Bác đã có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các hội viên cựu chiến binh. Nhất là trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình. Phát huy truyền thống, nhiều hội viên đã tự lực tự cường, lao động sản xuất, phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Để ghi nhớ công lao to lớn của Bác Hồ, nhiều hội viên cựu chiến binh đã đặt ảnh Bác lên bàn thờ với vị trí trang nghiêm, kính trọng. Điều này thể hiện lòng yêu nước, niềm cảm phục của hội viên cựu chiến binh đối với Bác Hồ. Từ đó, nhắc nhở các thế hệ con cháu nối tiếp truyền thống cha ông, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thông qua giao lưu, kết hợp hoạt động phong trào, cựu chiến binh luôn là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền và giáo dục truyền thống vẻ vang của bộ đội Cụ Hồ đối với thế hệ trẻ.

Gương mẫu trong các phong trào

Ông Nguyễn Trung Hậu, Trưởng ban Kinh tế – Đời sống, Hội Cựu chiến binh tỉnh, cho biết: “Qua triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của từng cán bộ, hội viên và khơi dậy phong trào học tập, làm theo Bác, vận dụng lời Bác dạy vào thực tiễn cuộc sống, trở thành những tấm gương sáng trong lao động sản xuất, đời sống xã hội, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ở các địa phương. Mỗi địa phương, tổ chức hội đều lựa chọn những việc làm theo thiết thực nhất, phù hợp nhất để vận động hội viên thực hiện, gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, nên luôn tạo sự đồng thuận, nhất trí cao. Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục vận động hội viên phát huy hơn nữa vai trò tiên phong gương mẫu và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước theo lời Bác dạy để xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Cùng với sự hỗ trợ tích cực của các cấp hội, nhiều hội viên cựu chiến binh trong tỉnh đã phát huy ý chí tự lực tự cường, nỗ lực vươn lên.

Hội viên tích cực đóng góp: Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Nạn nhân chất độc da cam, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ nấm mồ đồng đội, khuyến tài, 100% cựu chiến binh đều tham gia ủng hộ và đóng góp. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, nhiều gia đình hội viên cựu chiến binh đã gương mẫu đóng góp công sức, tiền của, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa xóm, ấp. Riêng trong năm 2018, đã xây mới 67 căn và sửa chữa 24 căn Nhà đồng đội, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng; sửa chữa và xây mới 520 mộ liệt sĩ và cựu chiến binh từ trần; xây dựng mới 12 bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ…

Những kết quả đạt được là tiền đề thúc đẩy các phong trào trong thời gian tới, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *