vướng mắc

Loay hoay với tiêu chí số 17

Xây dựng nông thôn mới (NTM), trong quá trình thực hiện và giữ vững tiêu chí số 17 - tiêu chí môi trường, các địa phương gặp rất nhiều khó khăn,

Còn nhiều doanh nghiệp “ngại” thành lập công đoàn cơ sở

Nhằm đánh giá những kết quả hoạt động của công đoàn trong 10 tháng đầu năm và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai

Một số chính quyền địa phương thiếu tinh thần trách nhiệm; việc quản lý còn lỏng lẻo, dẫn đến lấn chiếm đất công, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép,

Nhiều khó khăn trong công tác thi hành án dân sự

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi hành án dân sự (THADS) cũng ghi nhận nhiều khó khăn, vướng mắc.