Thảo luận Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; mối quan hệ công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; nguyên tắc và chế độ làm việc.

Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quy định chức năng, tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn của Thường trực, thành viên, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; các mối quan hệ công tác.

Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy được cụ thể từ năm 2021 – 2025. Các nội dung kiểm tra, giám sát xoay quanh về công tác xây dựng Đảng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, vấn đề nêu gương của người đứng đầu…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt thông tin, quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát đều bám sát Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải yêu cầu đại biểu xem xét về việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho chủ trương những vấn đề lớn, quan trọng về kinh tế – xã hội, ngân sách, phát hành trái phiếu, quốc phòng, an ninh…, làm sao phát huy được vai trò lãnh đạo của tập thể trong những vấn đề lớn, mà không “lấn sân” thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về chế độ bảo mật, chế độ học tập; cần chia theo lĩnh vực cụ thể để kiểm tra, giám sát…

“Quy chế làm việc đợt này, Thường trực Tỉnh ủy xem xét rất chặt chẽ, để tránh những phát sinh trong quá trình thực hiện”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, các ý kiến của các thành viên Ban Chấp hành sẽ được xem xét, điều chỉnh vào các quy chế, chương trình kiểm tra,  giám sát cho phù hợp. Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục thống kê các văn bản của Trung ương, để cập nhật vào quy chế làm việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *