Thi đua Quyết thắng: Động lực để phát triển toàn diện

* Đồng chí cho biết những nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh 5 năm qua?

Đại tá Vương Văn Việt: Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, quân đội về công tác TĐ-KT, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đề ra nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực, đổi mới nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TĐ-KT và phong trào thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2013 – 2018.

Trong đó, chú trọng tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua sát thực với tình hình, nhiệm vụ của LLVT tỉnh; chỉ đạo từng cơ quan, đơn vị đều phải đăng ký danh hiệu thi đua ngay từ đầu năm; cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua đều phải đề ra các giải pháp, mô hình hoặc sáng kiến cải tiến để nâng cao hiệu quả công tác, năng suất lao động.

Hội đồng TĐ-KT các cấp luôn được củng cố kiện toàn, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy trong thực hiện phong trào thi đua. Hoạt động tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến kết hợp với biểu dương, khen thưởng trong thi đua được đẩy mạnh, tạo không khí sôi nổi trong từng cơ quan, đơn vị. 

Phong trào thi đua Quyết thắng luôn gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của LLVT tỉnh, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các đợt thi đua đột kích, thực hiện nhiệm vụ khó khăn, đột xuất và đột phá vào khâu yếu, mặt yếu, đã tạo thành những đợt sinh hoạt chính trị thiết thực, nhờ đó, phong trào không ngừng đổi mới, phát triển, góp phần khơi dậy tinh thần tự lực tự cường, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đại tá Vương Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, quàng khăn, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

* Đồng chí cho biết đâu là những điểm nhấn nổi bật nhất của phong trào thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh, giai đoạn 2013 – 2018?

Đại tá Vương Văn Việt: Trong 5 năm qua, bám sát mục tiêu, yêu cầu của phong trào thi đua Quyết thắng, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua phong phú, sinh động, hiệu quả; nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” được biểu dương, nhân rộng. Đã xuất hiện nhiều mô hình với cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực: Mô hình “Tết quân – dân”, “LLVT tỉnh với chương trình quân, dân y kết hợp”; “Nâng cao chất lượng xây dựng chi bộ quân sự cấp xã”, cùng các phong trào: “Thi đua giành 3 đỉnh cao quyết thắng”, “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” và “Một tập trung, ba đột phá” trong thi đua…

Đặc biệt, từ năm 2014 đến nay, phong trào thi đua Quyết thắng được thực hiện gắn chặt với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động, tiếp tục tạo nên hiệu ứng tích cực. Qua đó, khơi dậy thêm khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, tinh thần hăng say, sáng tạo, quyết tâm giành những đỉnh cao mới trên các lĩnh vực công tác của cán bộ, chiến sĩ, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật; phát huy tốt vai trò tham mưu và là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển bền vững.

Điểm nhấn nổi bật nhất trong phong trào thi đua Quyết thắng là kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, bằng sự giúp sức nhiệt tình, trách nhiệm và thiết thực của LLVT, hiện nay 11/11 xã đã ký kết chương trình phối hợp chung sức xây dựng nông thôn mới đều đạt từ 13 tiêu chí trở lên, trong đó, có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, từ năm 2015 đến nay, đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo của tỉnh tổ chức tốt 4 “Tết quân – dân” tại địa bàn các xã khó khăn với các hoạt động ý nghĩa: Khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi, xây tặng cầu, nhà, tặng quà cho gia đình chính sách, học sinh nghèo… với kinh phí trên 4,5 tỷ đồng. Cùng với đó, hàng năm, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia lao động, giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, những việc làm trên góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó quân – dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Đi đôi với tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng, công tác khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, công khai, chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu “động viên, giáo dục, nêu gương”.

Trước những nỗ lực, phấn đấu vươn lên không ngừng của từng cán bộ, chiến sĩ, từ năm 2013 đến nay, có 10 lượt tập thể được tặng cờ thi đua; 78 lượt tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; 221 lượt tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” và trên 1.500 lượt cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, “Chiến sĩ tiên tiến” trong phong trào thi đua Quyết thắng. Đây thật sự là những nhân tố điển hình tiên tiến tiêu biểu, góp phần tô thắm thêm vườn hoa Quyết thắng của LLVT tỉnh.

Đặc biệt, năm 2017, Bộ CHQS tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua cho đơn vị hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác trong phong trào thi đua Quyết thắng; dẫn đầu Khối thi đua I trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. Phong trào thi đua Quyết thắng 5 năm qua là động lực to lớn thúc đẩy LLVT tỉnh phát triển toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh: HUỲNH LÂM

* Những nhiệm vụ trọng tâm của phong trào thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh trong thời gian tới, thưa đồng chí?

Đại tá Vương Văn Việt: Những năm tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục có bước phát triển, với yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao hơn, thời cơ, thuận lợi là rất lớn song khó khăn, thách thức không hề nhỏ.

Phát huy kết quả của Đại hội, nhất là những bài học kinh nghiệm được đúc kết, các cơ quan tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng lên một bước mới, bảo đảm thực chất, vững chắc, phát triển rộng khắp, có chiều sâu, thực sự là động lực góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ; gắn phong trào thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” và các đợt thi đua đột kích, thi đua trong các nhiệm vụ, theo chuyên đề để hướng phong trào thi đua vào giải quyết những khó khăn, vướng mắc, khâu yếu, mặt yếu của từng cơ quan, đơn vị.

Lực lượng vũ trang tỉnh luôn làm nòng cốt trong tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, với trên 6 vạn ngày công lao động.

Qua mỗi đợt thi đua cần làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để các đơn vị học tập và làm theo. Đặc biệt, trong bình xét khen thưởng phải đúng đối tượng, công khai, công bằng, dân chủ; khen thưởng phải chính xác, kịp thời, chú trọng các tập thể và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khó khăn, đột xuất.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc, LLVT tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng lên một bước mới, tạo thành cao trào hành động cách mạng để mỗi cán bộ, chiến sĩ phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên mọi lĩnh vực công tác, hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của LLVT tỉnh anh hùng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh

* Xin cảm ơn đồng chí!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *