Thông tin tuyên truyền phải thực sự khách quan

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Phạm Bạch Đằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ông Trần Văn Tý, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thông tin: Năm 2018, ngành Tuyên giáo các cấp đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ cấp ủy giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội ở địa phương; thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; kịp thời tham mưu cấp ủy triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7; Thông báo nhanh kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII); triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu, đề xuất cấp ủy xử lý một số vụ việc dư luận quan tâm; công tác giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền; văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, lịch sử đảng có nhiều chuyển biến tích cực; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực; tập trung xây dựng đề án tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW (khóa XII) và chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, ngành Tuyên giáo tỉnh còn gặp nhiều khó khăn: Công tác phối hợp hoạt động trong lĩnh vực khoa giáo từng lúc chưa thật sự chặt chẽ; một số vụ việc gây dư luận không tốt trong nhân dân…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Hồng Quân nhận định: Thông qua công tác tuyên giáo làm tốt công tác tuyên truyền. Điển hình là phát triển mạnh về số lượng và chất lượng mảng du lịch. Số lượt khách về Cà Mau ngày càng nhiều. Điều này có sự đóng góp không nhỏ của Ban Tuyên giáo về định hướng tuyên truyền. Song song đó, công tác định hướng tư tưởng trong dân thời gian qua tương đối tốt. Nhất là chống lại các đối tượng thù địch lôi kéo, chống phá lại Đảng và Nhà nước, ngăn ngừa tư tưởng tự chuyển hóa, tự diễn biến trong nội bộ.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn công tác định hướng tuyên truyền của các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương và Trung ương phải thật khách quan. Đừng vì lợi ích của một cá nhân mà gây hoang mang trong dư luận.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Phạm Bạch Đằng nhấn mạnh: Nước ta đang đứng trước thời cơ và thách thức, cạnh tranh về thương mại giữa các nước trong khu vực ngày càng căng thẳng, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng và Nhà nước. Thời gian tới, Ban Tuyên giáo cần tiếp tục triển khai các vấn đề có trọng tâm, trọng điểm, phải đi trước một bước, chủ động, bám sát thực tiễn, bám sát cơ sở để kịp thời định hướng thông tin, định hướng dư luận, phản bác các quan điểm sai trái, chống phá Đảng. Đổi mới việc học tập tuyên truyền, mở rộng cho nhiều đối tượng được tham gia quán triệt các nghị quyết của Đảng; tập trung đổi mới sâu sắc, quyết liệt hơn nữa công tác định hướng chính trị tư tưởng trong hoạt động báo chí – xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo; làm tốt công tác định hướng tuyên truyền toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *