Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên

Tại điểm cầu Cà Mau, được sự ủy quyền của Thường trực UBND tỉnh, Đại tá Đỗ Tấn Phước, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì.

Pháp lệnh về lực lượng DBĐV được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX thông qua ngày 27/8/1996 và được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 9/9/1996. Pháp lệnh gồm 7 chương, 37 điều; quy định về xây dựng và huy động lực lượng DBĐV đảm bảo sức mạnh của quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Qua 20 năm triển khai thực hiện, các Bộ, ngành Trung ương, địa phương, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện công tác xây dựng lực lượng DBĐV, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Việc thực hiện quản lý nhà nước về lực lượng DBĐV ngày càng chặt chẽ, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong các tầng lớp xã hội; là tiền đề xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu.

Tuy nhiên, hiện nay một số quy định tại Pháp lệnh về lực lượng DBĐV có những điểm bất cập, chưa phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và một số văn bản có liên quan. Hội nghị xác định, việc triển khai xây dựng Luật Lực lượng DBĐV là hết sức cần thiết.

Trung tướng Phan Văn Giang: “Trong khi chờ Luật Lực lượng DBĐV ban hành, các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị cần tiếp tục chỉ đạo, triển khai, thực hiện Pháp lệnh về lực lượng DBĐV đạt kết quả tốt, góp phần xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *