TP. Cà Mau: 5 mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Thân nhân các mẹ nhận danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đợt này, thành phố có 5 mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, đến nay, toàn thành phố có 343 Mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý này, trong đó có 36 Mẹ còn sống.

Các Mẹ còn sống đều được các ban, ngành, đoàn thể đứng ra nhận phụng dưỡng đến suốt đời.

Đại diện Thành ủy, HĐND, UBND thành phố bày tỏ lòng biết ơn vô hạn về những hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể xã hội tiếp tục phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” dành sự quan tâm và chăm lo hơn nữa, cho các gia đình chính sách, các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *