Kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm: 75 cơ sở bị xử phạt

Trong năm qua, công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm và chỉ đạo một cách sâu sát.

Các cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm được quản lý nghiêm ngặt. Trong năm, ngành Y tế đã thanh tra, kiểm tra gần 10 ngàn lượt đối với hơn 5 ngàn cơ sở. Qua đây phát hiện hơn 2.000 lượt cơ sở vi phạm. Qua kiểm tra, đã tiến hành lập biên bản và xử phạt hành chính đối với 75 cơ sở, số tiền trên 200 triệu đồng.

Ngoài ra, đối với công tác phòng chống dịch bệnh, năm qua trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 1.292 ca sốt xuất huyết, 2.403 ca mắc tay chân miệng và 39 ca viêm não.
Nhiệm vụ quan trọng được đặt ra ngoài việc đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm là: Nâng cao năng lực cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và bản cam kết cho tuyến huyện, thông qua các lớp tập huấn, ngành chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục để chuyển đổi hành vi, tập quán lạc hậu, không đảm bảo ATTP trong cộng đồng dân cư.

Đối với công tác phòng chống dịch bệnh, trước mắt sẽ tập trung vào những nhóm bệnh mới, khả năng lây lan và nguy hiểm cao, trong đó có bệnh Zika.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *