3 cơ sở massage bị đề nghị xử phạt vi phạm hành chính vì nhân viên mặc đồ không đúng quy định

3 cơ sở massage bị đề nghị phạt là cơ sở massage Minh Thuận, cơ sở massage Happy (cùng trên địa bàn Phường 9) và cơ sở massage Ngọc Hiếu 2 (Phường1).

Trước đó, kiểm tra tại 3 cơ sở massage này, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện các lỗi vi phạm, như: nhân viên không mặc trang phục, đeo phù hiệu đúng quy định khi hành nghề; nhân viên hành nghề không đúng chuyên môn…

Đội kiểm tra liên ngành đề nghị phạt cơ sở massage Happy 4,3 triệu đồng với 2 sai phạm: không giao kết hợp đồng bằng văn bản với 9 nhân viên đang làm việc; 8 nhân viên không mặc trang phục và đeo phù hiệu đúng quy định.

Cơ sở massage Ngọc Hiếu 2 bị đề nghị phạt 2,55 triệu đồng vì không có hợp đồng với 4 nhân viên và có 3 nhân viên không mặc trang phục, đeo phù hiệu đúng quy định.

Cơ sở massage Minh Thuận bị đề nghị mức phạt cao nhất 9,2 triệu đồng, do có 7 nhân viên không có hợp đồng lao động, 6 nhân viên không mặc trang phục và đeo phù hiệu đúng quy định, 6 nhân viên không có chứng nhận chuyên môn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *