Bà Dương Thu Hiền đắc cử Chủ tịch HĐND huyện U Minh

Ông Lê Thanh Triều, Bí thư Huyện ủy tặng hoa, chúc mừng ông Dư Bé Ba, tái đắc cử Chủ tịch UBND huyện U Minh.

Các đại biểu bầu bà Dương Thu Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, giữ chức Chủ tịch HĐND huyện khóa XI.

Ông Đoàn Việt Khoa, tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Ông Nguyễn Hoàn Rắt, Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận, đắc cử Phó Chủ tịch HĐND huyện U Minh khóa XI.

Ông Dư Bé Ba, tái đắc cử Chủ tịch UBND huyện khóa XI.

Các ông: Trịnh Văn Ngọt, Ngô Thanh Điền tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đại biểu cũng bầu chức danh Trưởng, Phó ban Pháp chế, Ban Kinh tế – Xã hội, 15 ủy viên UBND huyện và bầu 21 người vào Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện U Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngoài ra, HĐND huyện công bố Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện về việc thành lập 8 tổ đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021; thông qua Nghị quyết Chương trình giám sát của HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2016.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *