Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định bổ sung nhân sự mới

Thông qua báo cáo kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2018 của tập thể và thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng cho biết đạt yêu cầu. Tất cả các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy có trách nhiệm cao trong tự phê bình, nhìn nhận rõ hạn chế, khuyết điểm của mình, gắn trách nhiệm với những hạn chế, khuyết điểm của của tập thể trên lĩnh vực mình phụ trách; đề ra những giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm rõ ràng, cụ thể; tiếp thu ý kiến đóng góp với tinh thần cầu thị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tặng hoa chúc mừng ông Trần Hiếu Hùng (phải) và ông Nguyễn Thanh Luận được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tại Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thanh Loan thông qua Đề án của Tỉnh ủy sáp nhập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp vào Đảng bộ Dân Chính Đảng. Việc sáp nhập nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức; giảm chi thường xuyên, nhưng vẫn đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo Đề án, sau sáp nhập vẫn giữ nguyên tên gọi Đảng bộ Dân Chính Đảng. Sẽ chuyển giao 22 tổ chức đảng và 999 đảng viên từ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về Đảng bộ Dân Chính Đảng; chuyển 27 tổ chức cơ sở Đảng và 502 đảng viên về Thành ủy Cà Mau; chuyển 2 tổ chức cơ sở đảng và 11 đảng viên về Huyện ủy Thới Bình.

Như vậy, sau sáp nhập, Đảng bộ Dân Chính Đảng có 95 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (57 đảng bộ cơ sở và 38 chi bộ cơ sở), với 4.998 đảng viên.

Dự kiến sẽ công bố quyết định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sáp nhập trên vào ngày 1/4.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *