Ban Chấp hành Đảng bộ huyện U Minh khóa XI có 39 thành viên

Lãnh đạo tỉnh, sở, ngành tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội xác định 3 khâu đột phá của huyện U Minh trong nhiệm kỳ tới.

Đó là, phát huy lợi thế tuyến đường Hành lang ven biển phía Nam, tuyến đường trên đê biển Tây để từng bước hình thành khu dân cư và khai thác tối đa thế mạnh, tiềm năng để phát triển năng lượng tái tạo, nhất là năng lượng điện gió tuyến ven biển; tranh thủ nguồn vốn đầu tư công và kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển xã Khánh Hội trở thành trung tâm kinh tế, dịch vụ ven biển.

Phát triển du lịch dựa trên tiềm năng, điều kiện tự nhiên của huyện gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm nông thôn (OCOP); xác định cá đồng, gỗ, lúa cao sản, chuối là 4 sản phẩm chủ lực của huyện.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ; xây dựng lộ trình phát triển nông nghiệp hữu cơ phù hợp với thực trạng sản xuất nông nghiệp của huyện và nhu cầu thị trường trong từng giai đoạn.

Khi Nghị quyết Đại hội được thông qua, với những nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá phát triển được xác định, Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ xây dựng thành đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Đại hội, Bí thư Huyện ủy khóa X, đồng chí Nguyễn Minh Phụng báo cáo công tác chuẩn bị và phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội thông qua danh sách giới thiệu 44 đồng chí, tiến hành bầu chọn 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI và thực hiện việc lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy khóa XI.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sáng mai 21/8, Đại hội sẽ tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; thông qua Nghị quyết, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI và bế mạc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *