Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau – Huỳnh Út Mười trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, Đại hội biểu thị quyết tâm chính trị của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới, ra sức phấn đấu vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững tâm thế đảm nhận vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Đoàn đại biểu tỉnh Cà Mau có 11 đại biểu đại diện cho hơn 45 ngàn đoàn viên thanh niên trong tỉnh.

Với vinh dự và trách nhiệm, 11 đại biểu của Cà Mau tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần xung kích, có nhiều đóng góp, đề xuất, tham gia các tổ thảo luận và cho ý kiến về 3 nội dung chính: Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đoàn khóa X; Báo cáo kiểm điểm BCH Trung ương Đoàn khóa X và Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung. Các diễn đàn và đối thoại với bộ, ngành Trung ương: “Tuổi trẻ Việt Nam học tập, rèn luyện, sáng tạo vì ngày mai phát triển”; thoại chính sách phát triển thanh niên”; “Thúc đẩy thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”; “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”; “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”; “Thanh niên với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”.

Đại hội bầu 31 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 151 đồng chí, chị Huỳnh Út Mười – Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *