Bổ sung hơn 872 tỷ đồng vào đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020

Các đại biểu đã thẩm tra các dự thảo nghị quyết bổ sung danh mục các dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, với 4 dự án, tổng mức đầu tư hơn 872 tỷ đồng. Trong đó, lớn nhất là dự án xây dựng 23,11km đê biển Tây, đoạn từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Năm và xây dựng 11km kè giảm sóng, chống xói lở bờ biển, gây bồi, tạo bãi thuộc địa bàn 2 huyện Phú Tân và Trần Văn Thời, với nguồn đầu tư 750 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thẩm tra các dự thảo nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án trồng rừng phòng hộ ven sông, gây bồi, tạo bãi trồng rừng ven biển; điều chỉnh Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2019; ban hành Danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2019; quy định nội dung và mức chi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn; quy định nội dung và mức chi thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn.

Dự thảo nghị quyết quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nước bị ô nhiễm trên địa bàn, cũng được các đại biểu xem xét, cho ý kiến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *