Bưu điện Cà Mau vượt kế hoạch năm 2017

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau – Trần Hồng Quân trao cờ của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Bưu điện huyện Cái Nước, đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017.

Năm qua, Bưu điện tỉnh Cà Mau đã hoàn thành vượt mức doanh thu Tổng Công ty giao năm 2017, đạt 106 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch.

Trong đó, một số nhóm dịch vụ hoàn thành vượt mức cao: Nhóm dịch vụ phân phối truyền thông; dịch vụ thu Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, là 1 trong 5 bưu điện tỉnh, thành trong cả nước được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng giấy khen.

Bên cạnh đó, một số dịch vụ hành chính công đã được triển khai rộng: Chi trả bảo trợ xã hội, trợ cấp một lần… Hợp thức hóa tất cả các khâu từ giao dịch, khai thác và tuyến đường: Tổ chức đường thư cấp 2 và cấp 3 chuyển đảm bảo lưu thoát bưu gửi, báo Đảng địa phương đến các trung tâm xã vào buổi sáng trong ngày. Chất lượng khâu phát bưu được nâng cao, tỷ lệ phát thành công đúng thời gian quy định trung bình toàn mạng lưới đạt 83,6%, vượt 11% so với mục tiêu Tổng Công ty.

Toàn tỉnh hiện có 125 điểm phục vụ, trong đó có 1 bưu cục giao dịch cấp 1, 8 bưu cục giao dịch cấp 2, 27 bưu cục giao dịch cấp 3, 80 bưu điểm bưu điện văn hóa xã, 8 thùng thư công cộng và 1 ki-ốt.

Bưu điện tỉnh Cà Mau được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng giấy khen về hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. Năm 2018, Bưu điện tỉnh xác định cần phải tiếp tục nỗ lực phát triển kinh doanh các dịch vụ, tổng doanh thu phấn đấu đạt 151 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2017; tập trung toàn lực, tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành Bưu chính viễn thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *