Cà Mau chấn chỉnh công tác thông tin, tuyên truyền, phát ngôn

Theo công văn, thời gian qua, cơ bản các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật của tỉnh; tuyên truyền tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, vẫn còn một số thông tin phản ánh không trung thực, thiếu khách quan; đặc biệt là có một số tổ chức, cá nhân sử dụng các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo… với dụng ý xấu, đưa thông tin không đúng sự thật, trái với thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức xã hội, xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây dư luận không tốt trong nhân dân.

Thông tin thất thiệt về vụ bắt được cá sấu nặng 83kg trên kênh Zero (thuộc xã Thới Bình, huyện Thới Bình) được đăng trên Facebook ngày 21/8, bị Sở Thông tin và Truyền thông xử phạt 10 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, TP. Cà Mau cần tăng cường quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị định 09, ngày 9/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và Nghị định 72, ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Khi tiếp xúc với phóng viên các báo, đài phải xem xét, cung cấp thông tin chính xác, đúng thẩm quyền và theo quy định pháp luật hiện hành; không sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền, quảng bá trên các báo, đài nằm ngoài kế hoạch tuyên truyền hằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, hoặc được sự cho phép của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc sử dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin và hình ảnh có nội dung chưa được kiểm chứng, vu không xuyên tạc, thiếu chính xác, không trung thực, trái với thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức xã hội; làm xúc phạm đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân.

Khi trao đổi thông tin, xử lý công việc qua phầm mềm, email… đã được cấp thẩm quyền cho ý kiến triển khai tại tỉnh; tuyệt đối không sử dụng các trang mạng xã hội để xử lý công việc hành chính của cơ quan, đơn vị. Chủ động thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân và nhân dân việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, đặc biệt là các nội dung được quy định tại Điều 5, Nghị định 72 của Chính phủ.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân và nhân dân những nội dung trên, đồng thời thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet trái với quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *