Cà Mau đề xuất tham gia Dự án nTriển khai thí điểm chính quyền điện tử giai đoạn 2

Việc áp dụng một cửa điện tử đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh thời gian qua.

Cùng với đó, tỉnh kiến nghị Chính phủ ban hành quy định về mô hình, tiêu chí, đánh giá công nhận đô thị thông minh; tổ chức đánh giá và công bố các hệ thống cung cấp dịch vụ phần mềm có tính năng phù hợp nhu cầu sử dụng của cơ quan, Nhà nước, tuân thủ kiến trúc Chính phủ điện tử của các nhà cung cấp sau khi thử nghiệm, thí điểm để làm cơ sở cho việc lựa chọn sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng CQĐT.

Theo đó, thời gian tới, Cà Mau đảm bảo hệ thống hạ tầng phục vụ cho CQĐT vận hành liên tục và phát triển các ứng dụng mới như đô thị thông minh, nông nghiệp thông minh…; đồng thời, tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng Trung tâm Dữ liệu thứ 2 để phòng ngừa và khắc phục sự cố có thể xảy ra.

Đã qua, UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt Đề án Xây dựng CQĐT giai đoạn 2016 – 2018 và phê duyệt Kiến trúc CQĐT tỉnh Cà Mau phiên bản 1.0 với tổng mức đầu tư thực hiện Đề án nói trên là 70 tỷ đồng. Đến nay, Cà Mau đã triển khai hoàn thành các dự án đầu tư mua sắm, lắp đặt trang thiết bị, phát triển hạ tầng CNTT. Cụ thể, Trung tâm Dữ liệu tỉnh được nâng cấp lên 142,8TB lưu trữ, quy mô sử dụng đến 9 máy chủ.

Trung tâm Dữ liệu tỉnh có hệ thống lưu trữ dự phòng được thuê đặt tại VNPT Cà Mau. Hệ thống trang thiết bị CNTT tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh, một cửa hiện đại của 3 đơn vị thí điểm cấp huyện đã được đầu tư khá hiện đại, đáp ứng cơ bản nhu cầu phục vụ người dân đến tham gia thực hiện TTHC.

Trung tâm Giải quyết TTHC của tỉnh đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đối với 1.593 thủ tục; trong đó, có 113 thủ tục thuộc lĩnh vực thuế, 2 thủ tục của Công an tỉnh và các thủ tục còn lại thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành có liên quan. Bên cạnh đó, hệ thống một cửa điện tử của tỉnh, bao gồm Cổng dịch vụ công trực tuyến và phần mềm một cửa điện tử cũng được tỉnh đầu tư nâng cấp hoàn thiện và hiện đang triển khai sử dụng thống nhất tại 19 đơn vị cấp tỉnh, 9 đơn vị cấp huyện và 101 đơn vị cấp xã. Ngoài ra, phần mềm một cửa điện tử có tích hợp ISO điện tử còn hỗ trợ cho cán bộ, công chức ở Cà Mau xử lý nhanh chóng TTHC theo quy trình một cửa, một cửa liên thông.

Bên cạnh đó, tỉnh còn chú trọng đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức về CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn. Nhờ đó, kết quả bước đầu của việc triển khai thực hiện Đề án Xây dựng CQĐT tại tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo hướng nhanh gọn, chính xác và tiết kiệm ngân sách nhà nước; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách TTHC, cải thiện nhanh chóng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *