Cà Mau: Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Theo Kết luận của Thanh tra tỉnh, ngày 20/5/2016, Sở Nội vụ có công văn xác nhận Quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương đối với Sở GTVT. Tuy nhiên, việc thực hiện quy hoạch tại Sở này thiếu bước 2 và bước 4 theo Hướng dẫn số 53 của Sở Nội vụ về thực hiện quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý, như: Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (vòng 1, vòng 2), không có phiếu giới thiệu, không có biên bản cuộc hội nghị.

Trụ sở Sở Giao thông vận tải tỉnh.

Việc quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý chưa được công khai trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người quy hoạch biết. Quy trình lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo chủ chốt để bổ nhiệm Chánh Thanh tra Sở lại thiếu thành phần các trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Sở. Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Giám đốc Sở, kiêm Chánh Thanh tra của Sở này vào ngày 30/6/2015 lại không có văn bản thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh.

Theo Kết luận của Thanh tra tỉnh, Sở GTVT tỉnh không có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc công khai, minh bạch theo Luật Phòng chống tham nhũng hoặc theo quy định của ngành, lĩnh vực; không xây dựng kế hoạch, quy định, nguyên tắc, phương pháp tự kiểm tra và thực hiện kiểm tra tại Sở và các đơn vị trực thuộc; chưa tổ chức việc tự kiểm tra tài chính, kế toán theo các nguồn thu và tính hợp pháp của các khoản chi tại Sở và các đơn vị trực thuộc. Từ những vấn đề trên, Thanh tra tỉnh cho rằng, Sở chưa thực hiện đầy đủ quy định theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BCT.

Qua yêu cầu 11 người giải trình từ Thanh tra vì kê khai tài sản chưa rõ ràng thì có 3 người, gồm các ông: Bùi Quang Thái – Chánh Thanh tra Sở, Châu Thanh Phong – Phó Trưởng Phòng Quản lý Vận tải và ông Hứa Trường Hận – Đội Trưởng Đội 5 Thanh tra Sở chưa chứng minh được nguồn gốc tài sản, thu nhập.

Trước những hạn chế, thiếu sót qua thanh tra, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc Sở GTVT và cấp phó có liên quan. Được biết, ông Dương Hoài Nam – Giám đốc Sở và ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Giám đốc Sở này là 2 trong 13 người được Thanh tra tỉnh yêu cầu giải trình do chưa kê khai tài sản rõ ràng. Tuy nhiên trước đó, 2 ông này đã được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra và yêu cầu giải trình về tài sản, thu nhập tăng thêm nên không phải giải trình với Thanh tra tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *