Cà Mau: Kinh tế hợp tác chậm phát triển

Thứ trưởng Trần Thanh Nam phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Cà Mau.

Ông Trần Văn Tâm, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cà Mau, cho biết nội dung, phương thức hoạt động của các hợp tác xã (HTX) có nhiều bước đổi mới, cơ bản tổ chức thực hiện đúng những nguyên tắc của Luật HTX. Kinh tế tập thể từng bước phát huy hiệu quả, nhất là trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, toàn tỉnh có 190 HTX, 3.246 thành viên tham gia, tạo việc làm cho gần 4 ngàn lao động.

Tuy nhiên, nhìn vào những tồn tại và hạn chế, ông Tâm cho rằng kinh tế tập thể chiếm tỷ trọng chưa cao trong nền kinh tế của tỉnh. Đa số các mô hình kinh tế tập thể có quy mô nhỏ lẻ, vốn ít, sự cạnh tranh thấp hơn so với các mô hình kinh tế khác. Tỉnh chưa hình thành được liên hiệp HTX.

Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại nêu trên, theo ông Tâm là do một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức trong chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể đôi lúc còn buông lỏng; chức năng quản lý nhà nước đối với HTX chưa xác định rõ giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam cùng các thành viên trong đoàn công tác quan tâm đến sự tham gia của hệ thống ngân hàng trong việc hỗ trợ tín dụng trong phát triển kinh tế tập thể, đồng thời mong muốn cần có sự quyết tâm cao trong xây dựng kinh tế hợp tác đối với chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn; vấn đề chạy theo thành tích nhằm đạt tiêu chí số 13 về xây dựng nông thôn mới nhưng chất lượng hoạt động HTX thiếu hiệu quả.

Nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tập thể là một chủ trương lớn, nhằm huy động nội lực, tập hợp phát triển sản xuất theo hình thức liên kết, nhằm thay đổi phương thức sản xuất, hiệu quả mang lại mang tính bền vững, gầy dựng sức mạnh tập thể, phù hợp kinh tế thị trường và xu thế phát triển tất yếu của xã hội… Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh.

Nhìn nhận thực tế tại Cà Mau, ông Nam cho rằng tuy có phát triển nhưng còn khá chậm, rất cần sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, nhất là trong tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, tạo được lòng tin để mọi người cùng tham gia, xây dựng kinh tế tập thể phát triển rộng khắp trên mọi lĩnh vực.

Trước đó, đoàn công tác đến tham quan, tìm hiểu hiệu quả hoạt động tại HTX Cái Bát (xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *