Cà Mau: Sẽ áp dụng phần mềm ISO điện tử giai đoạn 2

Triển khai thực hiện một cửa điện tử là một bước đi quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa nền hành chính tại Cà Mau.

Theo lộ trình đặt ra, trong tháng 11 này, Trung tâm Công nghệ phần mềm (Trường Đại học Cần Thơ) sẽ hướng dẫn cán bộ quản trị quản lý hệ thống, người dùng quy trình, thủ tục; hướng dẫn tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thống kê hồ sơ trên phần mềm một cửa, một cửa liên thông.

Mục đích của việc việc triển khai phần mềm ISO điện tử này nhằm thực hiện và triển khai dịch vụ công trực tuyến các cấp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau; thực hiện và triển khai nhân rộng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp huyện và xã… Đây là những bước đệm quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính tại Cà Mau.

Hiện tại đã có 15 đơn vị thực hiện ” một cửa điện tử” giai đoạn 1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *