Cà Mau: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 96,12%

Có 5 trường đạt tỷ lệ 100%, gồm: THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển (TP. Cà Mau), THPT Viên An (huyện Ngọc Hiển), THPT Võ Thị Hồng (huyện Trần Văn Thời), THPT Tân Bằng (huyện Thới Bình) và THPT Đầm Dơi (huyện Đầm Dơi).

Bên cạnh đó, có 3 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp trên 99%: THPT Trần Văn Thời (huyện Trần Văn Thời), THPT U Minh và THPT Khánh An (huyện U Minh) .

Cà Mau đã tổ chức thành công Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Phổ điểm cụ thể của từng môn thi như sau: Môn Ngữ văn, trong 9.154 bài thi, có  110 bài thi đạt điểm giỏi (tức từ 8,1 – 9 trở lên), 1 bài thi đạt điểm cao nhất là 9,25 điểm và 1 bài thi điểm 0. Tỷ lệ điểm dưới trung bình đạt 23,68% và tỷ lệ trên trung bình đạt 76,32% (tăng 3,6% so với năm 2018).

Môn Toán:  9.240 bài thi, có 10 bài thi đạt cao từ 9,1 – 10; từ 0,1 – 1 điểm có 1 bài. Tỷ lệ bài điểm dưới trung bình đạt 38,53%.

Môn Lý: 3.898 bài thi, không có bài đạt điểm trên 9; có 44 bài đạt từ 8,1 –  9 điểm; 39 bài thi bị điểm từ 1,1 – 2. Tỷ lệ bài thi điểm trên trung bình là 58,57%.

Môn Hoá: 3.978 bài thi, có 20 bài đạt từ 8,1 – 9 điểm; tỷ lệ bài có điểm dưới trung bình hơn 46,25%; có 56 bài bị điểm từ 1,1 – 2.

Môn Sinh: 3.953 bài thi, có 3 bài đạt điểm cao nhất từ 9,1 – 10. Trên 50% bài thi môn này có điểm dưới trung bình.

Môn Ngoại ngữ: 8.901 bài thi, có 14 bài bị điểm từ 0,1 – 1; 21 bài đạt từ điểm 9,1-10. Trên 79,93% bài thi có điểm dưới 5 – tỷ lệ dưới trung bình cao nhất so với tất cả các môn thi.

Môn Lịch sử: 5.348 bài thi, có 21 bài đạt điểm từ 9,1 – 10. Tỷ lệ trên điểm trung bình chỉ chiếm hơn 33,66%.

Môn Địa: 5.277 bài thi, có 12 bài đạt điểm từ 9,1 – 10 điểm. Tỷ lệ bài thi đạt điểm trên trung bình là 86,53%, nhưng cũng có 4 bài điểm từ 1,1 – 2.

Môn Giáo dục công dân: 5.083 bài thi, có 392 bài thi đạt điểm trên 9,1 – 10. Có 98,86% bài thi đạt điểm trên trung bình.

Sau khi nhận kết quả, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo nếu thấy điểm thi không phù hợp, thời gian nộp chậm nhất đến ngày 23/7 tới./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *