Cà Mau yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc ứng phó bão số 16 (Tembin)

Theo đó, tỉnh đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông thực hiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc khai thác các dịch vụ bưu chính, chuyển phát; đảm bảo bưu chính liên tục, thông suốt, an toàn, kịp thời phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và nhu cầu của người dân; thực hiện cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp.

Gửi tin nhắn thông tin về diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới có ảnh hưởng tới tỉnh Cà Mau đến các thuê bao điện thoại di động của nhân dân trong tỉnh để người dân đề cao cảnh giác, sẵn sàng chủ động ứng phó với thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt, liên tục, không bị nghẽn mạng hay mất liên lạc trong mọi tình huống; hạn chế và khắc phục kịp thời các sự cố (nếu có), đặc biệt là trong thời gian diễn ra bão, áp thấp nhiệt đới. Nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng viễn thông để quấy rối, phát tán tin nhắn rác, lừa đảo. Thực hiện các biện pháp an toàn, an ninh mạng.

Đài Thông tin Duyên Hải Cà Mau thực hiện tốt nhiệm vụ cảnh báo hàng hải, cảnh báo khí tượng, dự báo thời tiết biển, thông tin tìm kiếm cứu nạn trên biển; thông tin cho các phương tiện tàu cá trên biển sử dụng thiết bị tần số vô tuyến điện để liên lạc trên phương tiện nghề cá trên địa bàn tỉnh (trước khi xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới tại trên biển).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *