Các đơn vị Khối Doanh nghiệp đạt doanh thu 99% kế hoạch, nộp ngân sách gần 1.500 tỷ đồng

Các DN trong khối đã nộp ngân sách hơn 1.497 tỷ đồng, chiếm trên 36% tổng thu ngân sách của tỉnh. Các đơn vị thực hiện khá tốt chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ, viên chức và người lao động. Thu nhập bình quân của lao động đạt 8 triệu đồng/người/tháng. Trong đó thấp nhất 3,1 triệu đồng/tháng, cao nhất 25,8 triệu đồng/tháng.

Hầu hết các DN có mức tăng trưởng khá, giải quyết việc làm cho trên 17.500 người lao động, chiếm 44% số lao động toàn tỉnh và có 17 ngàn lượt được khám sức khỏe định kỳ.

Trong năm, Đảng ủy Khối DN cũng có 95 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, đạt 105% kế hoạch.

Năm 2018, Đảng ủy Khối DN đề ra những nhiệm vụ chỉ tiêu chủ yếu: Duy trì sự phát triển, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động. 100% DN thực hiện sản xuất kinh doanh đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 80% đảng viên hoàn thành tốt nghiệp vụ, 100% đảng viên chấp hành tốt các quy định, nghị quyết và Điều lệ Đảng; kết nạp 90 quần chúng ưu tú trở lên vào Đảng…

Tại hội nghị, nhiều DN phản ánh khó khăn của đơn vị trong công tác phát triển Đảng, cũng như hoạt động của Đoàn Thanh niên, rất cần sự hỗ trợ, định hướng từ Đảng ủy khối.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy – Hồ Minh Chiến ghi nhận sự đóng góp của Đảng ủy khối và các DN trong năm qua. Trên cơ sở những hạn chế đã qua, ông Hồ Minh Chiến băn khoăn về công tác xây dựng đảng tại DN; công tác tổ chức cán bộ còn nhiều bất cập; cần chấn chỉnh hoạt động của Đoàn thanh niên, Công đoàn… chú trọng triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là nhiệm vụ “xương sống” trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Dịp này, có 27 tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; nhiều tập thể và cá nhân được nhận giấy khen của Đảng ủy khối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *