Cải cách tài chính công

Được quan tâm sâu sát

Theo đó, trong năm 2019, để thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh có quyết định ban hành Danh mục tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Cà Mau; quyết định quy định tạm thời việc mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh; tham mưu HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về phân cấp thẩm quyền xác lập và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh cho 36 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị; đang thẩm định 35 đề án làm cơ sở thực hiện cho thuê, liên doanh liên kết nhằm đưa tài sản vào khai thác mang lại hiệu quả cao hơn. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị đều quản lý, sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê đúng theo quy định; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, tăng nguồn thu để bổ sung vào kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Trong năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án tự chủ tài chính của 3 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (mức tự chủ 111%), Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ (mức tự chủ 20%), Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm (mức tự chủ 10,58%); thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng, Ban Chỉ đạo cổ phần Nhà khách Cà Mau.

Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, Đồ án thí điểm quản lý xe ô tô tập trung đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, phục vụ lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh bảo đảm an toàn, nhanh chóng; góp phần tiết kiệm chi cho ngân sách, giảm chi phí, diện tích quản lý xe tại các cơ quan, đơn vị.

Việc cải cách tài chính công trên địa bàn tỉnh là chủ trương rất đúng đắn, phù hợp với nhu cầu thực tiễn trong thời kỳ đổi mới. Qua đó càng nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, tăng cường sự giám sát của cán bộ, công chức, viên chức trong việc sử dụng biên chế, kinh phí để hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời từng bước hạn chế tình trạng cấp trên can thiệp quá sâu vào công việc cấp dưới, cấp dưới trông chờ vào sự chỉ đạo cụ thể của cấp trên; chủ động phân bổ tài chính theo nhu cầu. Hiệu quả còn thể hiện rõ là thu nhập của người lao động từng bước được cải thiện; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong khâu phân bổ, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước…

Quản lý xe ô tô tập trung được đánh giá cao về tính hiệu quả, thiết thực.

Xác định là nhiệm vụ quan trọng

Tiếp nối những kết quả nổi bật của năm 2019, bước sang năm 2020, tỉnh vẫn xác định tiếp tục cải cách hành chính nói chung, trong đó có cải cách tài chính công là nhiệm vụ quan trọng. Quý I, tỉnh tăng cường quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các đơn vị; chấn chỉnh, xử lý các cơ quan, tổ chức đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công là đất đai, trụ sở làm việc không chặt chẽ, nhằm hạn chế, khắc phục tình trạng bị lấn chiếm hoặc sử dụng không đúng mục đích.

Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo chấn chỉnh công tác quyết toán và xử lý tất toán đối với các dự án công trình hoàn thành, không để tồn đọng. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết tại Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau giai đoạn 2020 – 2024; phê duyệt Phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân; chuyển giao tài sản là máy móc, thiết bị của Bộ Tài chính điều chuyển cho Ban Quản lý các dự án ODA và NGO quản lý, sử dụng. Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện rà soát, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về sắp xếp lại, sử dụng tài sản công; thực hiện việc quyết toán ngân sách đúng thời gian quy định; đẩy nhanh tiến độ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô chuyên dùng theo quy định.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, ông Đoàn Quốc Khởi cho biết: Cải cách tài chính công là 1 trong 6 nội dung cơ bản của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai kịp thời các văn bản về chế độ, chính sách tài chính theo đúng quy định và phù hợp với thực tế địa phương; chủ động đôn đốc, kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện ở các ngành, các cấp của địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chế độ, chính sách tài chính và thực hiện các nhiệm vụ về cải cách tài chính công. Trong đó, đáng chú ý là việc triển khai áp dụng Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, Nghị định 43/2006/NĐ-CP về thực hiện tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác…

Cùng với đó, Sở còn phối hợp tốt với các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện phân bổ ngân sách theo định hướng, kết hợp hài hòa giữa giải quyết các vấn đề quan trọng, cấp bách với các vấn đề cơ bản, dài hạn của tỉnh, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Phát huy vài trò của các ngành, cấp trong việc huy động các nguồn lực xã hội thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *